Disclaimer

hajoen schoonheidssalon verklaart deze site zorgvuldig en naar beste weten te hebben samengesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor juistheid en volledigheid van de informatie. Zij aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Op onze website vindt u links naar andere sites, deze zijn aangebracht voor uw comfort. De inhoud van deze sites vallen buiten de controle van hajoen schoonheidssalon en wij kunnen dan ook op geen enkele manier de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites.